Категорија: Обичаји

Најмлађи стари занат у Нишу

Најмлађи стари занат у Нишу

У центру града на једном од многобројних штандова, поред бомбона, лилихипа и других слаткиша, продају се лицидерски колачи. Поред срца, које се најчешће ради, могуће је наћи детелину, кућицу или неки други облик. Иако је са индустријском производњом дошло до… … >

Добошар или комуналнa полицијa

Добошар или комуналнa полицијa

Крајем 19. и почетком 20. века улице у Нишу нису биле ни калдрмисане, а камоли асфалтиране. Град се повећао и било је потребно одржавати јавну хигијену на улицама. Зато је издата наредба о одржавању чистоће на улицама и испред кућа…. … >

Винтеров план – урбанистичко решење које је увело Ниш из турске касабе у европске градове

Винтеров план – урбанистичко решење које је увело Ниш из турске касабе у европске градове

Ниш је по ослобођењу од Турака 1878. године био паланка са тесним кривудавим сокацима и ћорсокацима, ниским ћепенцима, трошним приземним кућицама, блатњав и веома прљав, поготову у деловима вароши где су становали Турци. У то време Ниш је имао нешто… … >

Обвезници Националне службе подигли су два бедема ради заштите Ниша од поплаве

Обвезници Националне службе подигли су два бедема ради заштите Ниша од поплаве

Лист „Ново време“ излазио је у окупираној Србији од 1941. до 1944. године. Представљао је водећи дневно-информативни лист, у њему се приказивао живот у Србији презентован из угла колаборациониста за време окупације