КЛУБ ЧИТАЛАЦА СЛОВО ЈУГА

Крађа уметничког дела на Старом гробљу „Горица“ у Нишу

Током последњих пар година, од када траје истраживање Старог гробља „Горица“ у Нишу, истраживачи Удружења стваралаца Ниша „Цар Константин“ су уочили неколико свеже раскопаних гробова са поломљеним надгробним плочама, десетак новооборених споменика наших суграђана, поломљене делове споменика, скрнављење гробова, а последња крађа која је примећена прошле недеље пријављена је полицији.

Крађа уметничког дела на Старом гробљу „Горица“ у Нишу

31. маја 2022. у поподневном обиласку Старог гробља у Нишу са колегом истраживачем, наш члан Мирослав Величковић уочио је оборен споменик апелационог судије у пензији, резервног потпуковника, јунака са Кајмакчалана Димитрија Станковића и др Милоша Милошевића, правника који чине јединствену споменичку целину на гробу“, у отвореном саопштењу за јавност указују у Удружењу стваралаца Ниша „Цар Константин“.

И овај оборени споменик би био само један у низу споменика који се готово свакодневно уништавају на Старом гробљу у Нишу, да није са овог споменика насилно скинут и однет, вероватно украден барељеф, рад Александра Шакића, вајара из Ниша.

Крађа уметничког дела на Старом гробљу „Горица“ у Нишу

На барељефу, који је више од 50 година украшавао породични споменик и цело Старо гробље „Горица“ у Нишу представљена је композиција састављена из три епизоде из живота др Милоша Милошевића, прва како посматра штампарског радника, друга која представља обезглављеног човека од немачких војника и трећа са приказом родитеља који чекају сина који никада неће доћи“, детаљно објашњавају у Удружењу стваралаца Ниша „Цар Константин“.

Удружењу стваралаца Ниша „Цар Константин“ је одмах 1. јуна 2022. дописом обавестило Полицијску управа у Нишу о новој крађи уметничког дела на старом гробљу „Горица“ у Нишу, али до данас немају информацију да ли је покренута истрага. Такође, дана 2. јуна 2022. године обавештен је и Завод за заштиту споменика културе у Нишу.

Крађа уметничког дела на Старом гробљу „Горица“ у Нишу

ИСТРАЖИВАЊЕ ГРОБАЉА

Подсећамо да су чланови Удружења стваралаца Ниша „Цар Константин“ у протеклом периоду истраживали стара гробља у Нишу и као разултат рада објављене су две књиге. Живојин Станисављевић и Милан Димитријевић су приредили књигу СТАРА ГРОБЉА И СПОМЕН ГРОБНИЦЕ У НИШУ, а Мирослав Величковић СПОМЕНИЦИ ВОЈНИКА И РАТНИКА НА СТАРОМ ГРОБЉУ У НИШУ. Драган Жика Стојановић је снимио и путем ТВ ЗОНА Плус емитовао неколико филмских прилога са Старог гробља.

Ове књиге, филмски прилози и остале активности чланови удружења спроводе да би указали на вишедеценијску небригу локалне управе и институција према Старом гробљу „Горица“, а као последицу ове небриге дешава се уништавање културно-историјског наслеђа на Старом гробљу „Горица“ у Нишу.

Надамо се да је ово, после крађе скулптура Марина Студина Анђео са лиром и Антуна Аугустинчића Преље последња крађа. Анђео са лиром је украден 10. јануара 2006. године и никад није пронађена. Преља, украдена у новембру исте године је пронађена. Процена је да је, током периода небриге који и даље траје, са гробља нестало више од 100 бисти и декоративних елемената“, истичу Мр Новица С. Ранђеловић председник Управног одбора УСН и Мирослав Величковић, истраживач УСН.

На Старом гробљу “Горица” у Нишу има још доста вредних споменика и уметничких дела и време је да надлежни предузму конкретне кораке. Као прво да ово гробље прогласе Меморијалним парком и да организују чуварску службу и редовно одржавање.

УКРАДЕН БАРЕЉЕФ ЈЕ РАД ВАЈАРА АЛЕКСАНДРА ШАКИЋА

У Енциклопедији ЗНАМЕНИТИХ ЛИЧНОСТИ НИША уписано је да је Шакић, Александар, Б, вајар (Вин­ковци, 1920 – Ниш, 30. 04. 2002) Ака­де­­мију за лико­вне уме­тности (вајарски одсек) за­­вршио 1948. у Београду. У Нишу је живео од 1950. и радио је као про­фесор у ви­ше средњих шко­ла.

Људска фигура и пор­трет су његови ос­но­в­ни мотиви, а мермер до­ми­нантан вајарски ма­те­ри­јал. Занемарујући де­таље, усред­сре­ђу­ју­ћи се на основне масе, неговао је крајње син­те­ти­зо­ван из­раз и стилизоване форме. Од посе­бног значаја је његов циклус цртежа и скул­пту­ра малих димензија изведених у кости, не­по­сре­дно инспирисаних Ђавољом ва­роши, рет­ким при­родним феноменом у бли­зини Куршумлије, као и циклус портрета зна­чајних личности, углав­ном уметника који су ро­ђени у Нишу или су у њему живели и радили.

Самостално излагао у Нишу (1954, 1956, 1962, 1965, 1979, 1982, 1983, 1989, 1990, 1997), Вра­њу (1958), Охриду (1979), Београду (1980, 1989), Винковцима (1981), Паризу (1982), Њу­јор­ку (1984), Скопљу (1985), Приштини (1985), Про­купљу (1988). Колективно излагао у мно­гим градовима бив­ше Југославије. Тридесетак спо­меника из НОБ-а изведено је у простору (Ај­дановац, Гаџин Хан, Гњилане, Крушевац, Жи­торађа, Лесковац, Мали Јастребац, Доњи Ду­шник).

Његова дела постављена у јавном про­стору у Нишу су споменици: Авијацији, Фи­ли­пу Кљајићу, Колету Рашићу, сестрама Ба­ко­вић, као и Душку Радовићу и Јелени Ди­ми­три­је­вић.

СЈД

spot_img

ВАШ КОМАНТАР

Ваш коментар!
Унесите своје име

ПОВЕЗАНО

ИЗДВОЈЕНО