Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 27 (слово Ж).
ЖАЛ - туга
ЖАЛАН - жалостан
ЖАЛЕЈЕМ - жалим (за нечим пропуштеним)
ЖАНДАМ - полицајац, чувар реда
ЖАРА - коприва
ЖВАЊКА - говори бесмислице
ЖВРК - Точкић на мамузи
ЖГЕПЧЕ - мало дете, бебица
ЖЕГАЛО - дечија игра лоптом
ЖЕДНЕЈЕ - жедни, жеђ
ЖЕЖАК - врућ
ЖЕЛЕЗО - кљуце, запни железа, постави кљуце
ЖЕЉКА - корњача
ЖЕЉУЈЕ - чезне за неким или за нечим
ЖЕНА КИСЕЛА - (фигуративно) слаб мушкарац
ЖЕНИРА СЕ - стиди се, колеба се
Жењен - Мушко лице у браку
ЖЕЊЕТ - ожењен
ЖЕЊИК - младожења
ЖЕЊКА - брста цвећа
ЖЕТВА У ВОДУ - обичај да девојке посете неко друго село под вођством старијег. Добијају поклоне за певање
ЖИВЕШЕ - живео је, постајао је
ЖИВИНКА - живо биће
ЖИВУЈУ - Слажу се, живе у миру
ЖЉЕБАВ - прави гримасе, жљеби се
ЖМАЊЕ - дремање
ЖУТЕЈЕ - жути, постаје жуто


Додај нову реч

Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


ЏУКЕЛА - Гадан пас, фигуративно: лош човек