Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 27 (слово Ж).
ЖАЛ - туга
ЖАЛАН - жалостан
ЖАЛЕЈЕМ - жалим (за нечим пропуштеним)
ЖАНДАМ - полицајац, чувар реда
ЖАРА - коприва
ЖВАЊКА - говори бесмислице
ЖВРК - Точкић на мамузи
ЖГЕПЧЕ - мало дете, бебица
ЖЕГАЛО - дечија игра лоптом
ЖЕДНЕЈЕ - жедни, жеђ
ЖЕЖАК - врућ
ЖЕЛЕЗО - кљуце, запни железа, постави кљуце
ЖЕЉКА - корњача
ЖЕЉУЈЕ - чезне за неким или за нечим
ЖЕНА КИСЕЛА - (фигуративно) слаб мушкарац
ЖЕНИРА СЕ - стиди се, колеба се
Жењен - Мушко лице у браку
ЖЕЊЕТ - ожењен
ЖЕЊИК - младожења
ЖЕЊКА - брста цвећа
ЖЕТВА У ВОДУ - обичај да девојке посете неко друго село под вођством старијег. Добијају поклоне за певање
ЖИВЕШЕ - живео је, постајао је
ЖИВИНКА - живо биће
ЖИВУЈУ - Слажу се, живе у миру
ЖЉЕБАВ - прави гримасе, жљеби се
ЖМАЊЕ - дремање
ЖУТЕЈЕ - жути, постаје жуто


Додај нову реч

Ове странице посвећене су очувању културног наслеђа и језичког идентитета Ниша и околине. Наш речник прикупља и документује речи, изразе и фразе који су јединствени за ово подручје, тако што омогућава људима да поделе своје знање и допринесу очувању овог јединственог језичког наслеђа.

Зашто чувати стари говор Ниша и околине?

Стари говор Ниша и околине је богат и важан део културног наслеђа овог краја. Осликава историју, обичаје и веровања људи који су генерацијама живели на овом подручју. Документовањем и очувањем овог језичког наслеђа можемо обезбедити да будуће генерације имају приступ вредном извору информација о историји и култури Ниша и околине.

Како можете помоћи?

Позивамо вас да допринесете онлајн речнику достављањем сопствених речи, израза и фраза које су јединствене за стари говор Ниша и околине. Ваши доприноси ће помоћи да речник постане свеобухватан и вредан извор за лингвисте, историчаре и све заинтересоване за културну баштину Ниша и околине.

Уношење речи је анонимно, а ко жели да остави свој траг, може да унесе име, име и презиме или надимак, који ће се у речнику појављивати иза описа значења речи. На тај начин остаће записан заједнички рад на дигитализацији речника старог говора Ниша и околине.

Хвала вам на подршци!


Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


АЗДИСАО - Побеснео од изобиља