Речник старог говора Ниша и околине

There are currently 28 names in this directory beginning with the letter А.
а бе
Увод у разговор, нема посебно значење
Аба
Грубо сукно
Абав
Поцепани, исцепан (турски)
Submitted by: Dix
Абаџија
Сукнар који израђује одећу од грубе вунене тканине Абе
Абдал
Будала
Абен
Ношен, изношен, похабан (турски)
Аберџије
Гласници, доносиоци вести, телали (турски)
Абраш
Шарен, пегав, човек пегава лица (арапски)
Аван
апарат за млевење и туцање бибера, кафе, шећера итд (турски)
Аветиња
Дух, авет, привиђање, утвара
Агалук
достојанство, уживање (турски)
Ада
Речно острво
Адет
Обичај, навика, традиција (турски)
Ађидар
Врста накита, фигуративно лепа особа (тусрки)
АЗДИСАО
Побеснео од изобиља
Ајат
настрешница, надстрешница
Ајван
Хајван - стока, животиња (турски)
Ајдамак
мотка, батина, штап, фиг. ленштина
Ајде
Хајде, иди, пођи, почни
Ајдук
справа - натега за извлачење пића
Аје
хаје-ич не аје не мари ни за шта
Ајкуна
драга, љубавница (турски)
Ајлак, ајлук
Палата, зграда, слуга без ајлук ради бесплатно али не и добровољно
Ајман, ајмана
Готован, битанга, нерадник, скитница
Ака се
скита се, гуги време узалуд
АКНЕМ
Ударим, лупим - акнути (ударити)
алапача
жена која много прича и оговара
алење
миловање, мажење, (алити се - мазити се), (уаљен - размазан)


Submit a name

Ове странице посвећене су очувању културног наслеђа и језичког идентитета Ниша и околине. Наш речник прикупља и документује речи, изразе и фразе који су јединствени за ово подручје, тако што омогућава људима да поделе своје знање и допринесу очувању овог јединственог језичког наслеђа.

Зашто чувати стари говор Ниша и околине?

Стари говор Ниша и околине је богат и важан део културног наслеђа овог краја. Осликава историју, обичаје и веровања људи који су генерацијама живели на овом подручју. Документовањем и очувањем овог језичког наслеђа можемо обезбедити да будуће генерације имају приступ вредном извору информација о историји и култури Ниша и околине.

Како можете помоћи?

Позивамо вас да допринесете онлајн речнику достављањем сопствених речи, израза и фраза које су јединствене за стари говор Ниша и околине. Ваши доприноси ће помоћи да речник постане свеобухватан и вредан извор за лингвисте, историчаре и све заинтересоване за културну баштину Ниша и околине.

Уношење речи је анонимно, а ко жели да остави свој траг, може да унесе име, име и презиме или надимак, који ће се у речнику појављивати иза описа значења речи. На тај начин остаће записан заједнички рад на дигитализацији речника старог говора Ниша и околине.

Хвала вам на подршци!


Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


ЂЕРАМ
полуга за вађење воде из бунара