Речник старог говора Ниша и околине

There are currently 26 names in this directory beginning with the letter Б.
Бабаћко, бабачко
људина, колос, крупан човек
Бабаџан
Снажан мушкарац
Багав
слеп, хром, невољик
Багатела
јефтиноћа, скоро бадава (италијански)
Багателише
потцењује (италијански)
Баглама
шарка на вратима
Баграв
потамнео од невоља
БАДАВА
Бесплатно, узалудно
Бадија
земљани суд за вино
Бађавише
беспосличи, ленствује
Бађавџија
Беспосличар
Submitted by: Мацко
Бађим, бајагим
као бајаги
Баждар
мера за оцену јачине пића, контролор пијаце, трошаринац
Базар
Вашар, пијаца, покривена чаршија
Базди
смрди
Базовина
зова
Базовка
Зова
Баја
старији човек
Бајат
устајао, није свеж
Бајати
врачати, гатати
Бакалин
трговац прехрамбеном робом
Бакшиш
напојница
Балван
Греда, глупак (фигуративно)
БАНЗОВ
Физички велики, али не баш паметан (погрдно)
Басамаци
Степенице
Submitted by: vesnaalbino
Бела пчела
Чукунунуково дете


Submit a name

Ове странице посвећене су очувању културног наслеђа и језичког идентитета Ниша и околине. Наш речник прикупља и документује речи, изразе и фразе који су јединствени за ово подручје, тако што омогућава људима да поделе своје знање и допринесу очувању овог јединственог језичког наслеђа.

Зашто чувати стари говор Ниша и околине?

Стари говор Ниша и околине је богат и важан део културног наслеђа овог краја. Осликава историју, обичаје и веровања људи који су генерацијама живели на овом подручју. Документовањем и очувањем овог језичког наслеђа можемо обезбедити да будуће генерације имају приступ вредном извору информација о историји и култури Ниша и околине.

Како можете помоћи?

Позивамо вас да допринесете онлајн речнику достављањем сопствених речи, израза и фраза које су јединствене за стари говор Ниша и околине. Ваши доприноси ће помоћи да речник постане свеобухватан и вредан извор за лингвисте, историчаре и све заинтересоване за културну баштину Ниша и околине.

Уношење речи је анонимно, а ко жели да остави свој траг, може да унесе име, име и презиме или надимак, који ће се у речнику појављивати иза описа значења речи. На тај начин остаће записан заједнички рад на дигитализацији речника старог говора Ниша и околине.

Хвала вам на подршци!


Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


Девер
Мужевљев брат