Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 23 (слово В).
Вајат - Део куће, соба (арапски)
Вајда - корист
Валигден - Ускрс
Валинка - мана, недостатак
Вамилија - Фамилија, родбина
Варди, варка - чува
Васуљица - Православна Нова година
Вергија - порез, данак, намет
Верижњача - греда на коју се окаче вериге изнад огњишта
Ветреје - ветри, губи квалитет
Већил - заступник, пуномоћник (арапски)
Видело - светло
Вијени ветар - ветар који се врти у круг
Виронге - Завесе (немачки)
Витиљ - Фитиљ
Власница - Вуна припремљена за влачење
Војно - младожења
ВРАГОВАЛИ СУ - Волели су се
Врљав - Зрикав, разрок
Вртиваган - Циганин
ВРЦНА, ВРЦАВА - Жена која се извија у ходу
Вуждање - зујање
Вустан - Врста сукње


Додај нову реч

Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


АЗДИСАО - Побеснео од изобиља