Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 24 (слово Б).
Бабаћко, бабачко - људина, колос, крупан човек
Бабаџан - Снажан мушкарац
Багав - слеп, хром, невољик
Багатела - јефтиноћа, скоро бадава (италијански)
Багателише - потцењује (италијански)
Баглама - шарка на вратима
Баграв - потамнео од невоља
БАДАВА - Бесплатно, узалудно
Бадија - земљани суд за вино
Бађавише - беспосличи, ленствује
Бађавџија - Беспосличар, (послао: Мацко)
Бађим, бајагим - као бајаги
Баждар - мера за оцену јачине пића, контролор пијаце, трошаринац
Базар - Вашар, пијаца, покривена чаршија
Базди - смрди
Базовина - зова
Баја - старији човек
Бајат - устајао, није свеж
Бајати - врачати, гатати
Бакалин - трговац прехрамбеном робом
Бакшиш - напојница
Балван - Греда, глупак (фигуративно)
БАНЗОВ - Физички велики, али не баш паметан (погрдно)
Бела пчела - Чукунунуково дете


Додај нову реч

Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)