Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 17 (слово Ђ).
ЂАВОЛИСУЈЕ СЕ - неозбиљан је
ЂАКОНИЈЕ - посластице
ЂЕВЂИР - цедељка
ЂЕВРЕК - пециво округлог облика
ЂЕНЕ ЂЕНЕ - И тако и тако, како-тако, збрда-здола
ЂЕРАМ - полуга за вађење воде из бунара
ЂЕРДАМ - огрлица
ЂЕРИЗ - клозетска канализација
ЂИДИЈА ЂИДО - мангул, лола
ЂОЗЛУЦИ - Наочаре
ЂОН - потплата
ЂУБЕРГЛИЈА - младожења
ЂУБЕЋ - јело
ЂУБРЕ - смеће
Ђувечар - Човек који воли да добије све за џабе, бесплатно, (послао: Мацко)
ЂУЛ - ружа
ЂУТУРЕ - све


Додај нову реч

Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


ЖЕТВА У ВОДУ - обичај да девојке посете неко друго село под вођством старијег. Добијају поклоне за певање