Претплатите се на штампано или електронско издање

Претплатите се на штампано или електронско издање

Obriši izbor Štampano izdanje ВАША ИЗАБРАНА ПРЕТПЛАТА:
Корпоративна претплата на шест (6) штампаних издања
ЦЕНА: 3.360,00 динара (претплата + ПТТ достава)Ако желите да платите као правно лице (фирма) попуните додатна поља и добићете предрачун за плаћање: