Претплатите се на штампано или електронско издање

Претплатите се на штампано или електронско издање

Obriši izbor Štampano izdanje ВАША ИЗАБРАНА ПРЕТПЛАТА:
Појединачна претплата на три (3) штампана издања
ЦЕНА: 420,00 динара (претплата + ПТТ достава)Ако желите да платите као правно лице (фирма) попуните додатна поља и добићете предрачун за плаћање: