Речник старог говора Ниша и околине

Број речи 28 (слово А).
а бе - Увод у разговор, нема посебно значење
Аба - Грубо сукно
Абав - Поцепани, исцепан (турски), (послао: Dix)
Абаџија - Сукнар који израђује одећу од грубе вунене тканине Абе
Абдал - Будала
Абен - Ношен, изношен, похабан (турски)
Аберџије - Гласници, доносиоци вести, телали (турски)
Абраш - Шарен, пегав, човек пегава лица (арапски)
Аван - апарат за млевење и туцање бибера, кафе, шећера итд (турски)
Аветиња - Дух, авет, привиђање, утвара
Агалук - достојанство, уживање (турски)
Ада - Речно острво
Адет - Обичај, навика, традиција (турски)
Ађидар - Врста накита, фигуративно лепа особа (тусрки)
АЗДИСАО - Побеснео од изобиља
Ајат - настрешница, надстрешница
Ајван - Хајван - стока, животиња (турски)
Ајдамак - мотка, батина, штап, фиг. ленштина
Ајде - Хајде, иди, пођи, почни
Ајдук - справа - натега за извлачење пића
Аје - хаје-ич не аје не мари ни за шта
Ајкуна - драга, љубавница (турски)
Ајлак, ајлук - Палата, зграда, слуга без ајлук ради бесплатно али не и добровољно
Ајман, ајмана - Готован, битанга, нерадник, скитница
Ака се - скита се, гуги време узалуд
АКНЕМ - Ударим, лупим - акнути (ударити)
алапача - жена која много прича и оговара
алење - миловање, мажење, (алити се - мазити се), (уаљен - размазан)


Додај нову реч

Пример староградског нишког говора:

Ja кáко сам се удáвала?

Е, мóја свáдба кáка је била. Чувена, за пример. За пример. Узела, не узла се, вéрила сам се, веридба онá кад је била, то је било… Гóсти њéгóви… Кóло до зóру, до шес сáта свирáње. Донóси се бурéк да се јéде. Све је то тáко билó весéље.

И пóсле у мáју мéсецу смо се вéнчали и било је у хотел „Касина“ сад шо е то, овај „Србија“. Тy je било хотéл, вéлик. И ту је било и ручак и вéчера. Музика, мој муж је био вóјник, бóрац, у вóјску је био и све. Па су чули да је он дóшо у Ниш да cе жéни. Оставили све и дојурили.

Éте, тáко е била свáдба јéдна вéлика. Било е óко сто педéсет фијáкера. Чак су из Прокупље су људи поручивали дa буду на свáдбу. Éте, тáко jе било мóје весéље… Вóјна музика била. Bóјна музика. Чула е и дóшла е, у Бéограду, вóјна музика и све…

Они кад сy овде је видли óни се згранули. И пóсе су и свирáли и óни и ови. Туј и ручак и туј све, и дóручак. Била е свáдба једна чувена. За то и цел Ниш зна и пáмти. И пáмти. Тáко је мóја свáдба, дéцо.

Jелена Jовановић (1892), Ниш (Српски дијалектолошки зборник XLV, Пол-Луј Тома, Говори Ниша и околних села, 1998)


ЛУДНА - Жена која има чудну нарав