Претплатите се на часопис „Слово југа“

Претплатите се на часопис „Слово југа“

Претплатите се на часопис „Слово југа“ који ће одмах по објављивању поштом стићи на Вашу адресу. Претплата се оставарује за 6 наредних бројева часописа, а достава на Вашу адресу је бесплатна.

Цена претплате за шест наредних бројева је: 594,00 динара.

Комплет претходних бројева часописа (десет бројева) можете наручити по цени од: 800,00 динара.

У формулару за претплату означите поље да желите „Комплет претходних бројева“ који ћете добити одмах по извршеној уплати за претплату. Достава је бесплатна.

За појединачне претходне бројеве часописа можете нас контактирати на pretplata@slovojuga.org.rs

Попуните формулар који следи и добићете инструкције за плаћање: