Претплата на штампано издање часописа

Претплата на шест штампаних издања часописа је 840 динара са урачунатим трошковима доставе.

Општи услови претплате су:
  • Претплата важи за издања на српском језику.
  • Претплата почиње од првог следећег издања од уплате и важи за наредних шест издања.
  • Часопис излази двомесечно и има три ванредна издања у месецима када не излази редовно.
  • Претплата укључује трошкове доставе на адресу претплатника.
  • Претплата се испоручује на целој територији Републике Србије под једнаким условима.

Попуните наруџбеницу:Ако желите да платите као правно лице (фирма, организација) попуните додатна поља и добићете предрачун за плаћање: