Контакт

Слово југа Дигитал, уписан је у Регистар медија Републике Србије под редним бројем: IN000654

Издавач:

Удружење „Слово југа“, Ниш
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 65 – лок. 2, 18000 Ниш

Редакција:

Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 65 – лок. 2, 18000 Ниш
Телефон: 063/709-64-66

Одговорни уредник:

Драган Илић, е-пошта: dragan@slovojuga.org.rs

Заменик уредника:

Дијана Николић, е-пошта: dijana@slovojuga.org.rs

Редакција – контакт:

Е-пошта: redakcija@slovojuga.org.rs | Интернет: СЛОВОЈУГА.СРБ
Twitter: SlovoJuga | Facebook: SlovoJuga | Instagram: SlovoJuga | Youtube: SlovoJuga

ШТАМПАНО ИЗДАЊЕ:

Слово југа – часопис за промоцију и ревитализацију културне баштине југа Србије, уписан је у Регистар медија Републике Србије под редним бројем: NV000827

ISSN 2466-5223 = Слово југа
COBISS.SR-ID 227224844

Издања на другим језицима:

English Edition

ISSN 2683-4383 = Слово југа (English ed.)
COBISS.SR-ID 280716556

Русское издание

ISSN 2738-0211 = Слово југа (Русское изд.)
COBISS.SR-ID 22324233

Часопис „Слово југа” издање на руском језику се реализује у сарадњи са Друштвом српско-руског пријатељства и руских сународника „Наисус” из Ниша.
Журнал «Слово юга – Русское издание» реализуется в сотрудничестве с Обществом сербско-российской дружбы и российских соотечественников «Наисус» из Ниша.

Маркетинг – контакт:

Имамо различите идеје за оглашиваче, јавите нам се на: marketing@slovojuga.org.rs

Претплата:

Телефон: 063/709-64-66, е-пошта: pretplata@slovojuga.org.rs