Маркетинг

Оглашавајте се на Слово југа!

Слово југа негује специфичне приче о значајним људима, народној традицији, обичајима, старим временима… Слово југа представља један од ретких чувара обичаја и традиције који се не могу прочитати у уџбеницима, недељницима или листовима који свакодневно излазе.

Часопис „Слово југа“ излази од 2016. године и једини је штампани часопис на југу Србије који покрива теме из области ревитализације културне баштине, културе памћења, живљења и планирања на простору југа Србије.

Поред штампаног издања, часопис се за кориснике интернета дистрибуира и у дигиталном формату, без ограничења тако да не губи на оригиналности и задржава садржај своје штампане форме.

Поред традиционалног оглашавања, преко интернет медија – портала Слово југа дигитал омогућавамо интернет оглашавање и могућност да са својом публиком директно кумуницирате.

Контактирајте нас за оглашавање и партнерске могућности.

Маркетинг „Слово југа“
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 65, 18000 Ниш
Телефон: 063/709-64-66
Е-пошта: marketing@slovojuga.rs