Импресум

Интернет медиј Слово југа дигитал – „addendum“ штампаног издања

Слово југа представља један од ретких чувара обичаја и традиције који се не могу прочитати у уџбеницима, недељницима или листовима који свакодневно излазе.

Слово југа дигитал je уписан у Регистар медија Републике Србије под редним бројем: IN000654


Издавач:

Удружење за развој квалитета живота и рада грађана „Хуманис” Ниш
Адреса: Станка Власотинчанина 28, 18000 Ниш
Е-пошта: humanis@slovojuga.rs

Маркетинг:

Редакција „Слово југа“
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 65, 18000 Ниш
Е-пошта: marketing@slovojuga.rs
Телефон: 063/709-64-66


Одговорни уредник:

Драган Илић, е-пошта: dragan@slovojuga.rs

Наши сарадници

„Слово југа“ не би био оно што јесте да није помоћи сарадника, аутора, новинара и историчара који помажу у његовој изради. Уколико желите да се придружите нашој заједници, јавите нам се!


Редакција – контакт:

Е-пошта: info@slovojuga.rs | Интернет: SlovoJuga.rs
Twitter: SlovoJuga | Facebook: SlovoJuga | Instagram: SlovoJuga | Youtube: SlovoJuga